:: Kontakt :: Print :: PDF :: Læs op :: Søg
Rebild
Kommuneplan
2013-2025
 

Forord – Kommuneplan 2013

Arbejdet med Kommuneplan 2013 har været en kompleks, spændende, til tider vanskelig, men også meget vigtig opgave. Der har været rigtig mange interesser, vi skulle tilgodese i processen: kommunens borgere har haft nogle interesser, erhvervslivet har haft nogle interesser, vi har talt med interesseorganisationer, regionen, staten, der er en politisk vision vi skulle følge, og endelig har det hele været underlagt Planlovens krav. I nogle tilfælde er de forskellige interesser fint faldet i tråd med hinanden, og i andre tilfælde har det peget i hver sin retning. Det har med andre ord været noget af en udfordring af få det hele til at gå op i en højere enhed. Men nu hvor vi har fået lagt hele dette komplicerede puslespil, står vi med et stærkt værktøj, der sikrer et godt grundlag for kommunens planlægning og administration mange år frem i tiden.

Udvikling i alle byer

I Rebild Kommune vil vi gerne trække nye borgere til. Med Kommuneplan 2013 skaber vi rammer for udvikling i alle byer, så de vil være attraktive for tilflyttere uanset om ønsket går i retning af en service- og boligby, en vækstby eller om man vil bo i hovedbyen Støvring. Ligeledes er det vigtigt, at der skabes gode vilkår for landsbyerne for de borgere, der har lyst til at bosætte sig i mere landlige omgivelser.

Gode rammer både for erhvervslivet og naturen

Rebild Kommune har et mål om at blive den foretrukne nordjyske kommune for små og mellemstore virksomheder. Og for at nå dette mål, skal vi naturligvis kunne tilbyde erhvervslivet nogle attraktive vilkår. Rebild Kommune er allerede flere gange blevet udpeget som en kommune, hvor erhvervslivet gerne vil etablere sig. Det er vi naturligvis stolte af, og med Kommuneplan 2013 har vi fastholdt de gode rammer for at fremme denne udvikling i de kommende år.

Rebild Kommune er også kendetegnet ved en enestående smuk natur, som naturligvis skal bevares og plejes. Ofte tænker man at dette er en modsætning til at fremme erhvervslivets – herunder landbrugets – interesser, men i Kommuneplan 2013 forsøger vi at finde balancen mellem både udvikling og naturresurser.

Den første digitale kommuneplan

Med Kommuneplan 2013 er det første gang Rebild Kommune stiller en digital udgave til rådighed. Det giver nogle fordele i form af flere muligheder i kortmaterialet hvor der kan til- og fravælges visning af forskellige oplysninger. Og så er brugerne altid sikre på at det er den senest opdaterede version der ses. Der er dog i systemet mulighed for at printe hele eller dele af kommuneplanen, hvis man skulle ønske det.

God fornøjelse med læsningen.

Anny Winther
Borgmester
Gert Fischer
Formand for Teknik og miljøudvalget

 
Hobrovej 88, 9530 Støvring
Tlf.: 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk
www.rebild.dk
 

Kommuneplan 2013

Vedtaget: 27. juni 2013

Tillæg i høring:

-